Zaštita podataka

 
 
Zaštita podataka
 
Ipsos Adria se obavezuje da lične podatke svojih članova neće prosleđivati trećim osobama, ili prodavati njihove podatke o adresama. 
 
Svi, a poesbno lični podaci, koje Ipsos Adria dobije od svojih članova, koriste se isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su samo zaposlenima u Ipsos Adria.
 
Ipsos Adria koristi podatke svojih članova kako bi među ostalim članovima izabrali one koji dolaze u obzir za učestvovanje u istrazivanjima i kako bi ih pozvao putem elektronske pošte za učestvovanje u istim, ili kako bi ih obavestio o postojećem stanju.
 
Sve informacije koje je član dao prilikom registracije ili ažuriranjem svog profila, strogo se poverljivo i anonimno obrađuju. To znači da se uzimaju u obzir jedino rezultati određenog istrazivanja, a ne odaju se podaci pojedinig člana.
 
Ukoliko Ipsos Adria sprovodi istraživanja po nalogu trećih lica, ta lica uvek dobijaju anonimne rezultate.
 
U slučaju prekida članstva, Ipsos Adria će neopozivo izbrisati sve podatke tog člana u roku od 60 dana.
 
 
U skladu sa pravima o zaštiti podataka Ipsos Adria garantuje da:
 
 

  • Članovima neće pokušati da proda nešto ili dati nekome njihove podatke koji omogućavaju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova.
  • Lični odgovori članova u istraživanjima ostaju anonimni, i biće korišćeni zbirno u svrhu statističke obrade.
  • Odbijanje odgovora na postavljeno pitanje u istrazivanju neće imati posledice po članstvo
  • U svako momentu, član moze zatražiti isključenje iz Ipsos Adria on line panela, čime se njegovi i podaci njegovog domaćinstva brišu iz baze.