Ipsos Public Affairs

 
Dugogodišnje prisustvo na srpskom tržištu, od 1996 godine, dovelo je do sakupljanja bogatog iskustva u oblasti istraživanja javnog mnenja i omogućilo nam da pružamo širok spektar istraživanja u ovoj oblasti.
Istraživanja obuhvataju:
 

  • socijalna istraživanja i trendove, 
  • istraživanja javnog sektora, 
  • politička i izborna istraživanja, 
  • istraživanja reputacije kompanija.

 
 
Kao deo Ipsos grupe naše usluge u sektoru istraživanja javnog mnjenja su deo Ipsosovog instituta za društvena istraživanja (Ipsos Social Research Institute).
Istraživanja obuhvataju stavove, ponašanje i iskustvo građana i užih ciljnih grupa iz najrazličitijih sfera života: istraživanja životnog standarda, socijalne uključenosti i siromaštva, istraživanja političkih stavova i izbornog ponašanja, stavova prema evropskim integracijama, istraživanja iskustva i stavova u oblasti zdravstevnog sektora, obrazovanja, zapošljavanja, pravosuđa, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kulture, turizma… 
 
Istraživanje reputacije kompanije otkriva kakvu poziciju kompanija trenutno zauzima odnosno kakvu reputaciju uživa među različitim interesnim grupama (stakeholder-ima), i koliki je doprinos različitih aspekata (proizvodi i usluge, poslovanje, društveno odgovorno poslovanje) u izgradnji njihove reputacije. Rad sa pojedinačnim klijentima ima širok dijapazon različitih ciljeva: testiranje i evaluaciju projekata i politika, istraživanja zadovoljstva građana i korisnika usluga, analizu uticaja, testiranja kampanja i brendiranja, kao i istraživanja socijalnog marketinga.
 
Nalazi naših istraživanja se široko koriste od strane medija, privatnih kompanija, vladinih agencija i velikih internacionalnih kompanija, poput Svetske banke, UN i evropskih organizacija. Znatan deo projekata u oblasti javnog mnjenja obuhvata čitavu regiju Zapadnog Balkana.