Ipsos MediaCT

Ipsos pruža širok spektar medijskih istraživanja, kontinurianih i ad hoc, sa ciljem merenja medijskih rejtinga, navika korišćenja medija i imidža medija ili medijskih kuća.
 
Osim toga, kvalitativna istraživanja standardni su deo naše ponude evaluacije i/ili monitoringa medijskih sadržaja, pri čemu primenjujemo diskusiju u fokus grupama, dubinske intervjue i analizu sadržaja.
 
Od kontinuiranih projekata, izdvajaju se istraživanje:
 

  • rejtinga štampanih medija, koje se sprovodi na dnevnom nivou (250 ispitanika dnevno, 1500 nedeljno, preko 60 000 godišnje) i koje pokriva sve relevantne dnevne novine i magazine, 
  • slušanosti radija, koje upražnjavamo dugi niz godina (dva talasa godišnj). Oba pomenuta istraživanja koriste gotovo svi mediji i medijske i advertising agencije i postala su referentna za tržišta štampanih medija i radija.


Ipsos Strategic Marketing je započeo ambiciozna istraživanja novih medija i ima nameru da u bliskoj budućnosti intenzivira svoje aktivnosti na unapređenju metodologije i ponude proizvoda koje pokrivaju Internet i na njemu zasnovane medijske platforme.